karty płatnicze

Czy wiesz jakie karty nosisz w portfelu? Jest to karta kredytowa, płatnicza a może bankomatowa? Najprawdopodobniej wielu z nas nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie i wskazać różnic między tymi kartami. A właśnie mnogość kart płatniczych i związana z tym niewiedza może wprowadzić nas w znaczne koszty.

Dla posiadaczy karty kredytowej i bankomatowej który posługuje się nimi na przemian i w sposób nieprzemyślany na zakupach często są to koszty znaczne. Gdy wypłacamy gotówkę z bankomatu za pomocą karty bankomatowej najczęściej nie jesteśmy obciążeni żadnymi kosztami. Jeśli natomiast wypłacimy pieniądze z bankomatu za pomocą karty kredytowej opłaty mogą być bardzo duże. Banki za takie operacje pobierają najczęściej opłatę w wysokości około 3% od wypłaconej sumy.

Myląca również może być mnogość pojawiających się określeń związanych z naszymi kartami. Dla przykładu karta obciążeniowa jest to ten sam rodzaj karty jak karta typu charge.

Stosowane powszechnie określenie karty płatniczej dotyczy wszystkich używanych rodzajów kart. Karty płatnicze są to bezgotówkowe instrumenty płatnicze odpowiedzialne za bezgotówkowy transfer pieniędzy między rachunkami bankowymi. Na rynku istnieje wiele rodzajów kart które dzielimy w zależność od kryterium klasyfikacji. Podstawowe kryterium jest to sposób regulowania płatności. Dzielimy wówczas karty na: debetowe, kredytowe oraz obciążeniowe.

Karta kredytowa umożliwia posiadaczowi tejże karty dokonywania zakupów bezgotówkowych za jej pomocą na podstawie umowy kredytowej bez konieczności posiadania ilości gotówki na koncie bankowym. Spłata kredytu odbywa się na zasadach wcześniej ustalonych z bankiem. Posiadacze karty kredytowej mogą najpierw spłacić cześć kredytu, ale wtedy bank pobiera odsetki. Wydanie tej karty uzależnione jest od wysokości dochodów konsumenta.

Karta obciążeniowa jest to karta z odroczonym terminem płatności. Są one podobne do kart kredytowych tylko z tą różnicą że zaciągnięty kredyt spłacamy raz w miesiącu w całości. Karty te najczęściej są wydawane do już istniejących rachunków bankowych. Więcej o niej: http://kredytypozyczki.edu.pl/karta-obciazeniowa/

Karta debetowa natomiast znacznie różni się od tych opisanych wyżej ponieważ w zasadzie nie umożliwia zaciągnięcia kredytu. Działają one tylko na podstawie istniejącego już rachunku bankowego, a posiadacz tej karty może posługiwać się nią tylko do wysokości zgromadzonych środków na koncie. Jeśli natomiast zdarzy się nam przekroczyć saldo bank naliczy nam wysokie karne odsetki.

Bank wydaje również karty bankomatowe jednak służą one tylko i wyłącznie do wypłaty gotówki z bankomatu.

kategoria: kredyty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *